Diensten - Groen

U kan een beroep doen op De Groene Kans voor: 
 
  • aanplanten en onderhoud van hagen, bossen en bomenrijen

  • beheer kleine  landschapselementen

  • beheer van bermen

  • beheer van holle wegen

  • knotten van bomen

  • plaatsen van paddendraad

  • gifvrije onkruidbestrijding

  • onderhoud wandel- en fietspaden 

  • onderhoud kerkhoven 

  • exotenbeheer

snoeischaar
kettingzaag