Kansen - Werkperspectief - Aanbod voor werkzoekenden

Werkperspectief begeleidt werkzoekenden in het kader van 
- TWE : tijdelijke werkervaring 
- GOB : gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling
- W2: werk-welzijntrajecten.